Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun (2003)

”Utvärdering av Lekarbete i Haninge Kommun”
En rapport av Tuula Tähkäaho, som intervjuat lärare och föräldrar till 20 barn som deltog i projektet “Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun”, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande, finns som publikation på LHS i serien Forskning och Utveckling, (2003).

finns att hämta här.