Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun (2003)

Rapporten Tuula Tähkäaho: “Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun”, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande, finns som publikation på LHS i serien Forskning och Utveckling, (2003).

Tuula har intervjuat lärare och föräldrar till de 20 barn som deltog i projektet. Utvärderingen har bekostats med pengar från Allmänna Arvsfonden.

Handledare var professor Siv Fischbein, LHS.
Rapporten Utvärdering av Lekarbete i Haninge kommun (2005) finns att hämta här.