Utbildningsplan 2019/20

Lekarbete – en specialpedagogisk insats

Utbildning till lekarbetspedagog läsåret 2019/20

Utbildare Margaretha Larsson tel. 070 565 94 88 margaretha@lekarbete.nu

Lisbeth Ottosson tel. 076 032 83 06 lisbeth@lekarbete.nu

Utbildningsplan
Lekarbetsföreningen anordnar en ettårig utbildning i lekarbetspedagogik.

Utbildningen ges som distansutbildning men startar med två gemensamma teoridagar. Därefter följer litteraturstudier och praktiskt arbete, innan utbildningen avslutas under två gemensamma dagar med teoretiskt och praktiskt utbyte. Vi håller till på din hemmaplan i de fall din kommun har beställt utbildningen, annars på Hotell Park Inn by Radisson i Solna.

Inledning och bakgrund
Lekarbete är en evidensbaserad specialpedagogisk insats som har funnits sedan 1977. Lekarbete var då en del i speciallärarutbildningen vid Umeå universitet. Lekarbete utarbetades av Kerstin Gildebrand, med från starten var också Gunhild Westman, båda universitetslektorer. Lekarbete har funnits som valbar kurs vid Umeå universitet, Uppsala universitet, Lärarhögskolan i Stockholm och på Malmö högskola. Utbildningen har också under åren köpts in av kommuner som uppdragsutbildning. Sedan 2011 genomförs utbildningen i lekarbetsföreningens regi. (lekarbete.nu) Lekarbetsföreningen startade år 1987.

Utbildningsledare
Margaretha Larsson är utbildad förskollärare, specialpedagog och handledare med många års erfarenhet som handledare till personal i förskola, skola och andra verksamheter. Margaretha har arbetat med lekarbete sedan början av 1990-talet och har funnits med som utbildare sedan föreningen startade utbildningen år 2011. Margaretha är vice ordförande i styrelsen för lekarbetsföreningen.

Lisbeth Ottosson är utbildad förskollärare och specialpedagog med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskolan. Lisbeth har magisterexamen i specialpedagogik. Hon är verksam dels som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola inom förskollärarprogrammet, dels inom förskolan och arbetar där främst med kompetensutveckling och handledning till förskollärare. Lisbeth är ledamot i styrelsen för lekarbetsföreningen.

Utbildningsinformation Teoretisk del
Innan kursstart i september ska deltagarna ha läst Kay Karlsson (2012). Anknytning – om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn.
Övrig litteratur se bilaga 1. Litteraturen redovisas skriftligt (se bilaga 4).
Praktisk del
Deltagarna ska vid utbildningens slut i maj 2019 ha genomfört tio lekarbeten under handledning av en erfaren lekarbetspedagog (se bilaga 4).
Lärandemål – Kunskap om forskning som visar lekens betydelse för att förstå såväl egna som andras känslor och intentioner – Förståelse för lekens funktion – Kunskap om barns lekutveckling och lekens koder – Förståelse för de olika anknytningsmönstren och hur de påverkar barns beteende
– Insikt om skillnad i beröm och bekräftelse samt dess konsekvenser för barnet
– Lekarbetspedagogiskt förhållningsätt i praktiken
– Förmåga att bygga en lekmiljö som stöder de pedagogiska målen.

Behörighet
Behörig till utbildningen är du som har högskoleutbildning; förskollärare, grundskollärare, fritidspedagog, specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, socionom, beteendevetare eller annan adekvat utbildning.

Tid och lokal meddelas i god tid innan kursstart.

Bilagor Nedanstående bilagor tillhandahålls via e-post före första utbildningstillfället. Litteraturlistan finns också på hemsidan.
1. Litteraturlista
2. Materiallista
3. Lekmönster
4. Handledning och redovisningar