Utbildning 2020/2021

FÖRENINGEN LEKARBETSPEDAOGIK lekarbete.nu
Anmälan till lekarbetspedagogutbildning

läsåret 2020 – 2021
Utbildningen ges som distansutbildning med gemensam inledning om två heldagar hösten 2020 och avslutas våren 2021 även då med två gemensamma heldagar. Utbildningen består av fyra delar:

  1. Inledning med bakomliggande teorier till lek, lekarbetspedagogens förhållningssätt samt
    lekmiljö och ramar runt lekarbetspedagogik.
  2. Praktiskt lekarbete med handledning av erfaren lekarbetspedagog.
  3. Litteraturstudier och redovisningar.
  4. Redovisning av praktiskt lekarbete, samverkan runt och utvärdering av lekarbete.
    Läs mer om utbildningen och dess innehåll på hemsidan lekarbete.nu I menyraden under Utbildning finns Utbildningsplan eller kontakta kursledare Margaretha Larsson margaretha@lekarbete.nu eller Lisbeth Ottosson lisbeth@lekarbete.nu
    Utbildningsstart är tors. den 3 sep. och fre. den 4 sep. 2020. Datum för avslutningen i maj 2021 bestämmer vi tillsammans i sep. Utbildningsort och plats meddelas under våren 2020. Med vänliga hälsningar Styrelsen