Sydsvenskan 7 oktober 2015

-Lek för livet. Från en artikelserie i Sydsvenska Dagbladet, 2015. – Här återfår barn sin lekförmåga – genom ostörd lek. Karin Gustavsson, lekarbetspedagog och lärare i resursskola.