Program till kongressen fredag 5 april 2019.

Lekarbetsföreningens kongress 2019 04 05
Hotell Park Inn by Radison Solna

PROGRAM

9.00 – 9.30 Kaffe/te och smörgås

9.30 Invigning av kongressen Maria Söderqvist, ordförande.

9.40 – 11.00 Föreläsning av Barbro Bruce, leg. logoped och med.dr. i logopedi. Barbro Bruce arbetar som biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.
”LEKA, SPRÅKA, LÄRA – lekarbete ur logopediskt och specialpedagogiskt perspektiv.”

11.00 – 11.10 Paus

11.10 – 12.00 Fortsättning på Barbro Bruces föreläsning.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Föreläsning av Anita Nyman-Antman, ped. mag. från Helsingfors Universitet, speciallärare och lärare i Vedic Art.
”LEKARBETE TILL ELEVER MED LÅG MOTIVATION FÖR SKOLARBETE, negativa tankar, svårigheter i kamratrelationer samt elever med svårigheter att gestalta och förstå sin omgivning.”

14.00 – 14.10 Paus

14.10 – 15.10 Föreläsning av Marie Franck, lekarbetspedagog och gruppledare för förstärkt öppenvård i Örebro. Janne Hagberg, familjebehandlare öppenvården i Örebro samt lång och bred erfarenhet av lekarbete.
”LEKARBETE SOM EN DEL I SOCIALTJÄNSTENS INSATSER TILL BARN.”

Hämta kaffe/te att ta med till gruppen
15.15 – 16.20 Gruppsamtal

16.20 – 16.30 Avslutning

Här är en länk till programmet, som du kan skriva ut.

Varmt välkommen!