Program kongress 2018

Välkommen till lekarbetsföreningens kongress 20 april 2018
Hotell Park Inn by Radison i Solna

9.00 – 9.30 Kaffe/te och smörgås

9.30 – 9.40 Invigning av Maria Söderqvist, ordförande

9.40 – 10.50 Eva Kane – Att arbeta med lek, möjligheter och dilemman.
Eva Kane är lektor på Stockholms universitet och undervisar på Grundskollärarprogrammet mot arbete i fritidshem. Hennes avhandling – “Playing practices in school-age childcare: An action research project in Sweden and England” handlar om hur personalen på fritidshemmet kan ge utrymme för lek.

10.50 – 11.00 Paus

11.00 – 12.00 Sofie Sandström presenterar sitt lekarbete på Sävstaskolan F-6, i Vingåker där hon arbetar som 4-9 lärare i svenska som andraspråk. Sofie är lekarbetspedagog sedan 2013. Föreläsningen kommer bl.a. beröra material, förhållningssätt. Hon kommer också berätta om sitt arbete att leka med äldre nyanlända elever. Hon träffar elever från F – 6 i lekarbete.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Ulla Dahlstedt är förskollärare och specialpedagog med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskola/skola. Lekarbetspedagog sedan 2002 vid Uppsala universitet. Idag har hon just avslutat sitt arbete som tf. rektor på en F-3 skola innan dess arbetade hon som övergripande specialpedagog på organisationsnivå där hon ingick i förskolans ledningsgrupp. På förskolan arbetade Ulla regelbundet med lekarbete. I anförandet kommer hon att koppla ihop tidigare föreläsningar med praktiskt arbete på förskola/skola.

14.00 – 14.10 Paus

14.10 – 15.00 Astrid Andersson “- Jag är en sån som vill leka”. Astrid är förskollärare, har lång erfarenhet att jobba med lekarbete och var under många år aktiv i föreningens styrelse. Astrid kommer föreläsa kring två pojkar och deras lekarbete.

15.00 – 16.20 Gruppdiskussioner (inkl. kaffe/te att ta med till gruppen)

16.20 – 16.30 Avslutning av kongressen