Presentation av styrelsen

Skärmavbild 2016-01-09 kl. 10.46.52 Maria Söderqvist är beteendevetare, fil kand i psykologi och har även läst specialpedagogik och barn och ungdomsvetenskap.  År 2011/12 utbildade hon sig till lekarbetspedagog via lekarbetsföreningen. Maria har arbetat i förskola och skola men arbetar idag som LSS-handläggare för barn och unga.

Skärmavbild 2016-01-09 kl. 10.46.17
Margaretha Larsson är förskollärare, specialpedagog och handledare. Gick utbildningen i lekarbete år 1990 i Uppsala. Margaretha har arbetat som handledare till personal i förskola och skola. Hon har lång erfarenhet av utbildning i förskola, skola och på handledarutbildningen vid S:t Lucasstiftelsen och Ersta i Sköndal. Margaretha var med i projektet “Utvärdering av lekarbete i Haninge Kommun.” Sedan 2011 utbildar hon nya lekarbetspedagoger i föreningens regi.

IMG_0814 (1) Karin Gustavsson arbetar som lärare i resursskola, i en särskild undervisningsgrupp inom grundskolan åk 1-6 sedan sin examen 2007. Karin utbildade sig till lekarbetspedagog läsåret 2008/09 på Malmö högskola och har sedan dess regelbundet arbetat med lekarbete.

IMG_7918 Lisbeth Ottosson är förskollärare och specialpedagog med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskolan. Lisbeth har magisterexamen i specialpedagogik. Läsåret 2011/12 utbildade hon sig till lekarbetspedagog. Idag är Lisbeth verksam dels som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola inom förskollärarprogrammet, dels som specialpedagog inom skolan främst med handledning och kompetensutveckling till förskollärare.

Ulla Dahlstedt är förskollärare och specialpedagog med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskola. Lekarbetspedagog sedan 2002 vid Uppsala universitet. Idag arbetar Ulla som övergripande specialpedagog på organisationsnivå där Ulla ingår i förskolans ledningsgrupp och på gruppnivå med handledning och konsultation. På individnivå arbetar Ulla regelbundet med lekarbete.

Skärmavbild 2016-01-09 kl. 10.46.41
Lenah Margård är förskollärare och metodiklärare med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskola/skola/utbildning. Lenah har magisterexamen i pedagogik och är utbildad till lekarbetspedagog på Malmö Högskola år 2009. Hon har drivit ett 2-årigt lekarbetsprojekt i Sollentuna, på Helenelundsskolan. Syftet med projektet var ökad måluppfyllelse i skolan.

 


Marie Odinge 
är sedan 2019 kassör i föreningen Lekarbetspedagogik. Marie gick utbildningen till lekarbetspedagog via föreningens regi. Marie arbetar som förskollärare på en skola i Falkenberg och har i sin tjänst lekarbete som stöd för elever i skolan.