Presentation av styrelsen

Skärmavbild 2016-01-09 kl. 10.46.52 Maria Söderqvist är beteendevetare, fil kand i psykologi och har även läst specialpedagogik och barn och ungdomsvetenskap.  År 2011/12 utbildade hon sig till lekarbetspedagog via lekarbetsföreningen. Maria har arbetat i förskola och skola men arbetar idag som LSS-handläggare för barn och unga.

Skärmavbild 2016-01-09 kl. 10.46.17

Margaretha Larsson är bland annat utbildad förskollärare, specialpedagog, handledare och lekarbetspedagog. Margaretha har arbetat som handledare till personal i förskola och skola sedan 1989 och utbildades till lekarbetspedagog 1990. Hon har lång erfarenhet av utbildning inom förskola och skola. Margaretha har arbetat som handledare i S:t Lucasstiftelsens och Ersta Sköndals handledarutbildningar. Sedan 2011 är hon utbildningsansvarig för blivande lekarbetspedagoger. Margaretha är vice ordförande Föreningen lekarbetspedagogik.

IMG_0814 (1) Karin Gustavsson arbetar som lärare i resursskola, i en särskild undervisningsgrupp inom grundskolan åk 1-6 sedan sin examen 2007. Karin utbildade sig till lekarbetspedagog läsåret 2008/09 på Malmö högskola och har sedan dess regelbundet arbetat med lekarbete.

IMG_7918 Lisbeth Ottosson är utbildad förskollärare och specialpedagog med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskolan. Lisbeth har magisterexamen i specialpedagogik. Hon har fram till och med år 2020 varit verksam som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola inom förskollärar- och lärarprogrammet. Som specialpedagog i kommunal verksamhet har Lisbeth varit inriktad på kompetensutveckling och handledning till förskollärare samt på kartläggning för insatser. Hon är även utbildad lekarbetspedagog och verksam i Föreningen Lekarbetspedaogik där hon utbildar lekarbetspedagoger.

Ulla Dahlstedt är förskollärare och specialpedagog med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskola. Lekarbetspedagog sedan 2002 vid Uppsala universitet. Idag arbetar Ulla som övergripande specialpedagog på organisationsnivå där Ulla ingår i förskolans ledningsgrupp och på gruppnivå med handledning och konsultation. På individnivå arbetar Ulla regelbundet med lekarbete.

Skärmavbild 2016-01-09 kl. 10.46.41
Lenah Margård är förskollärare och metodiklärare med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskola/skola/utbildning. Lenah har magisterexamen i pedagogik och är utbildad till lekarbetspedagog på Malmö Högskola år 2009. Hon har drivit ett 2-årigt lekarbetsprojekt i Sollentuna, på Helenelundsskolan. Syftet med projektet var ökad måluppfyllelse i skolan.

 

Marie Odinge är sedan 2019 kassör i föreningen Lekarbetspedagogik. Marie gick utbildningen till lekarbetspedagog via föreningens regi. Marie arbetar som förskollärare på en skola i Falkenberg och har i sin tjänst lekarbete som stöd för elever i skolan.