Information om lekarbete på arabiska

Många lekarbetspedagoger har lekarbete med barn med annat modersmål än svenska. Föreningen har översatt en kort beskrivning av lekarbete och av lekens betydelse för barns utveckling och lärande till arabiska. Den är tänkt som information till föräldrar.

Medlemmar kan beställa den och den motsvarande svenska texten från Margaretha Larsson margaretha@lekarbete.nu

eller skriva ut den själv på medlemssidan.