Om lekarbete i Specialpedagogisk tidskrift nr 1, 2016.

Specialpedagogisk tidskrift

 

 

I Specialpedagogisk tidskrift nr 1, 2016 skriver Gunhild Westman om lekarbete.
Artikel om nyanlända barns behov av lekarbete.