Nästa kongress – våren 2020

Föreningen ordnar en årlig kongressdag för medlemmar och andra intresserade. På kongressen medverkar dels gästföreläsare, som tar upp aktuella ämnen. Dels handlar dagen också om lekarbete, både om teoretisk förankring och om lekarbete i praktiken. Ett återkommande inslag är samtal i smågrupper.
Kongressen avslutas med föreningens årsmöte.

Nästa kongress går av stapeln i april 2020.