Mikael Jensen & Åsa Harvard: Leka för att lära (2009)

Det är roligt att det kommit en ny bok om att leka för att lära. Den är innehållsrik och aktuell.

Den är indelad i tretton kapitel. Redaktörerna inleder med en översikt av bokens innehåll. Sedan följer tolv kapitel med olika författare, som skriver om leken utifrån sina intresse- och/eller forskningsområden och med stor variation i innehållet.

På denna hemsida uppmärksammas särskilt kapitel 11, ” När tryggheten känns avlägsen” av Ingrid Sandén, fil dr. Vänersborg, som har lett kurserna i lekarbetspedagogik vid Högskolan i Malmö. Ingrid skriver om lekarbete som metod inom specialpedagogiken och vilka teorier metoden stöder sig på. Hon beskriver hur metoden är av betydelse, när det gäller barns utveckling att:

– lära känna sig själv

– utvecklas kognitivt, socialt och emotionellt

– lära sig leka, först ensam med en vuxen och sedan i grupp.

Hon redogör för metoden, hur det praktiskt går till, och vilka barn som kan ha behov av lekarbete. Hon uppmärksammar flyktingbarnen.

Det gäller många andra barn också. ”Lekens välsignelse är inte mindre i vanlig svensk vardag. Den ser bara inte så dramatisk ut”, skriver L-E Berg i Pedagogiskt magasin 3/2009.

Ingrid följer upp vuxna, som haft lekarbete som barn, och citerar Lisa, vars vardag i skolan var fylld av inre dramatisk. Det Lisa minns är hur annorlunda det var i lekrummet mot i klassrummet. Ingen rädsla, inga frågor, det var som att komma till en oas. ”Det kändes som mina lärare gjorde klart för mig att det inte var tillåtet att vara som jag var. Men i lekrummet var det tillåtet.”

Kapitlet är välskrivet och mycket bra!

I baksidestexten rekommenderas Leka för att lära till nybörjare i förskollärarutbildning. Den är möjligen för mångfasetterad för att vara lämplig att börja med. Leka för att lära har ett varierat och bra innehåll. Jag saknar dock att kopplingen spegelneuroner och lek inte uppmärksammas i något kapitel. Det är ett mycket intressant ämne för framtiden..

Gunhild Westman

 

 

Leka för att lära

Skärmavbild 2016-06-25 kl. 09.42.10

Utveckling, kognition och kultur

Lek är avgörande för barns lärande. I den här boken beskriver och analyserar en grupp svenska forskare från olika vetenskapliga discipliner barns lek och relationen mellan lek och lärande. Bokens olika kapitel bidrar till ett mångfacetterat helhetsperspektiv som vuxna behöver för att förstå lek och lärande. Aspekter som behandlas är utveckling, kommunikation, kognition, natur och kultur.

Utgiven av Studentlitteratur, artikelnummer: 33154-01ISBN:9789144051512
Utgivningsår: 2009
Sidantal:256