M Bengts och H Gårdsäter: Fullt av lek (2012)

M Bengts och H Gårdsäter (2012) Fullt av lek.
I kapitel 1 finns en intervju med Gunhild Westman om lekarbete: Bekräfta – inte bedöma. Gunhild, fil lic har varit utbildare av lekarbetspedagoger och tidigare ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik.