M Bengts och H Gårdsäter: Fullt av lek (2012)

Marie Bengts & Helena Gårdsäter (red), Fullt av lek. Om att ge utrymme för skolbarns lek och lärande. Utgiven av Natur & Kultur 2012.

I kapitel 1 finns en intervju med Gunhild Westman om lekarbete: Bekräfta – inte bedöma.
Skärmavbild 2016-06-25 kl. 09.35.15Så här står det om boken på Lärarförlagets hemsida:

Att få leka är oerhört betydelsefullt för barns utveckling. Leken kräver såväl fantasi och engagemang som diplomati. Genom att observera de lekande barnen kan du ge dem stöd och utmaningar, så att de får möjlighet att utveckla sin lek.

Lärare och fritidspedagoger berättar här om sin syn på yngre skolbarns lek, i och utanför fritidshem och skola, och delar med sig av sina arbetsmetoder.

Vi vill ge dig inspiration och lust att se leken, och förstå hur viktig den är för alla barn, speciellt för de yngre skolbarnen. Boken innehåller bland annat reportage från skolor och fritidshem samt intervjuer med fritidspedagoger, speciallärare och forskare. Den vänder sig till alla som arbetar i fritidshem, förskoleklass och de första skolåren.

Illustrationer av Eva Lindström.

Innehåll:

Förord
Medverkande
Lekens innersta väsen / Kent Hägglund

Kapitel 1 – Lek i fokus
Skapa tid och rum för lek / Marie Bengts
Bekräfta – inte bedöma / Helena Gårdsäter

Kapitel 2 – Plats för lek
Ut och lek! / Maria Hammarsten
Rast men ingen ro / Marie Bengts
Så blir skolgården en lekplats / Johanna Ulrika Orre
En plats för alla / Johanna Ulrika Orre
Leken under luppen / Marie Bengts

Kapitel 3 – Tid för lek
Här är lek verklighet / Emma Lindqvist
Slopade rutiner ger lektid / Marie Bengts
Fri lek på schemat / Annika Claesdotter

Kapitel 4 – Lekfullt
Lust och lek i Paradiset / Marie Bengts
De är lyckligt lottade / Marie Bengts
Tyst! Lek pågår! / Helena Gårdsäter
Leken – en grund för livet / Ewy Dahlin