Lista på föreläsare på kongresserna 1990 – 2020

Inbjudna huvudföreläsare till Föreningen Lekarbetspedagogiks kongresser från år 1990 och framåt.

Till varje kongress inbjuds en eller flera av föreningens medlemmar från olika verksamheter att föreläsa kring hur de arbetar med lekarbete.

År 2020
På grund av corona blev årets kongress inställd.
Ylva Ellneby förskollärare, specialpedagog och talpedagog var vår anlitade föreläsare och skulle föreläst om ”Den livsviktiga leken. Ylva är författare till boken med samma namn.

År 2019

Barbro Bruce leg. logoped, docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, verksam vid Högskolan i Kristianstad.
LEKA, SPRÅKA, LÄRA – lekarbete ur logopediskt och specialpedagogiskt perspektiv.

År 2018
Eva Kane lektor på Stockholms universitet, undervisar på Grundskollärarprogrammet mot arbete i fritidshem.
– Att arbeta med lek, möjligheter och dilemman.


Sofie Sandström arbetar som 4-9 lärare i svenska som andraspråk. Sofie är lekarbetspedagog sedan 2013. Föreläsningen kommer bl.a. beröra material, förhållningssätt. Hon kommer också berätta om sitt arbete att leka med äldre nyanlända elever.
Ulla Dahlstedt är förskollärare, specialpedagog med mångårig och bred erfarenhet av arbete inom förskola/skola. Lekarbetspedagog sedan 2002. Ulla kommer att koppla ihop tidigare föreläsningar med praktiskt arbete på förskola/skola.
Astrid Andersson ”- Jag är en sån som vill leka”. Astrid är förskollärare, har lång erfarenhet att jobba med lekarbete. Astrid kommer föreläsa kring två barn och deras lekarbete.

År 2017
Ylva Andersson dramapedagog, förskollärare, specialpedagog
Barns lek är vuxnas ansvar.

Margareta Berggren leg psykolog, gestaltterapeut
Att växa som vuxen handlar oftast om att spegla sig i sina erfarenheter, och i det öka sin medvetenhet om hur de påverkat vårt sätt att se på oss själva, och förhålla oss till andra.

Ulrica Myhr leg. sjukgymnast, fysioterapeut
DCD – Vad är det? Konsekvenser för deltagande i lek och psykisk hälsa. DCD betyder Developmental Coordination Disorder.

År 2016
Anne Lillvist lektor
Barns lek ur ett specialpedagogiskt perspektiv.
Margareta Berggren leg. psykolog, gestaltterapeut
Det inre barnet hos oss pedagoger.

Lisbeth Ottosson fil. mag, specialpedagog, lekarbetspedagog
Lekarbete som stöd för barns identitetsutveckling
Margareta Berggren leg. psykolog, gestaltterapeut
Det inre barnet hos oss pedagoger.

År 2015
Anna Sylvén Björnör leg. psykolog. leg. psykoterapeut, lärare i psykoterapi vid Stockholms universitet
Mentaliseringens betydelse för små barns lek och utveckling.

År 2014
Ylva Andersson dramapedagog, förskollärare, specialpedagog
Barn som inte leker.

År 2013
Malin Broberg universitetslektor, leg. psykoterapeut
Trygghetens betydelse för lek och lärande – likheter och skillnader mellan små och stora barns behov och signaler.

År 2012
Elisabeth Cleve leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Hur länge ska hon vara död?
Kay Karlsson leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Samspelet och anknytningens viktiga betydelse.

År 2011
Åke Pålshammar universitetslektor
Hjärnans utveckling hos barn och ungdomar.
Diana Lorenz kurator
Förhållningssätt till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

År 2010
Tomas Ljungberg forskare, läkare, adjungerad professor
ADHD – Betydelsen av lek och samspel.
Lars–Erik Berg professor
Lekens betydelse för barns identitet.

År 2009
Barbro Bruce leg logoped, universitetslektor
Språka och leka – för gemenskap och utveckling.

År 2008
Margareta Öhman leg.psykolog
Får alla vara med? Om konsekvenserna av utanförskap och deltagande i barns lek och samvaro.

År 2007
Helena Lenning Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Leken – de tysta barnens språk.

År 2006
Lars Björklund sjukhuspräst
Barns möte med livets mörka sidor.

År 2005
Ulla Blom leg. psykoterapeut, bildterapeut
Barns bildskapande.

År 2004
Elisabeth Cleve leg. psykolog, leg. psykoterapeut
En stor och en liten är borta. Leken läker för en tvåårig pojke i kristerapi.

År 2003
Eva Björn Norèn psykolog
På spaning efter lekforskning i Norden.

År 2002
Lars-Erik Berg docent, socialpsykolog, lekforskare
Lekens funktion för empati, identitet och kreativitet.

År 2001
Lars Lööf leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Lek, våld – Om barn i förskola/skola med våldsamma upplevelser bakom sig.

År 2000
Leif Havnesköld leg. psykolog, leg. psykoterapeut, författare
Daniel Sterns teorier tillämpade på barns lekande.

År 1999
Lilian Levin barnpsykolog
Invandrare – flyktingbarn – en kollektiv utmaning för lekande, läkande arbete.

År 1998
Irma Elvin leg. psykolog, speciallärare
Låt mig leka utifrån mig själv.

År 1997
Björn Wrangsjö med.dr. psykoanalytiker, barnpsykiater
Lek som grundläggande livsform – om lekens betydelse i individuellt skapande och mänskligt umgänge.

År 1996
Per Gunnar Evander författare
Att visa respekt för barn.

År 1995
Margareta Berg Brodén leg.psykolog, leg. psykoterapeut
Det tidiga samspelet – en förutsättning för utveckling.

År 1994
Lars Björklund sjukhuspräst
Barns möte med livets mörka sidor.

År 1993
Birgitta Qvarsell professor i pedagogik
Barns livsvillkor.

1992
Birgitta Knutsdotter Olofsson lekforskare
Lekens utveckling.

År 1991
Ivonne Lindqvist förskollärare, hedersdoktor i medicin vid Umeå universitet
Leken läker.

År 1990
Dahlström–Lannes Monica kriminalinspektör
Sexuella övergrepp på barn.