Leka för att lära (2009)

I den här boken beskriver och analyserar en grupp svenska forskare från olika vetenskapliga discipliner barns lek och relationen mellan lek och lärande.
Här uppmärksammas särskilt kapitel 11, ” När tryggheten känns avlägsen” av Ingrid Sandén, fil dr. som under många år varit utbildare i lekarbetspedagogik vid Högskolan i Malmö.