Leka för att lära (2009)

Leka för att lära

Ingrid Sandén

Leka för att lära
Utveckling, kognition och kultur
Lek är avgörande för barns lärande. I den här boken beskriver och analyserar en grupp svenska forskare från olika vetenskapliga discipliner barns lek och relationen mellan lek och lärande. Bokens olika kapitel bidrar till ett mångfacetterat helhetsperspektiv som vuxna behöver för att förstå lek och lärande. Aspekter som behandlas är utveckling, kommunikation, kognition, natur och kultur. Utgiven av Studentlitteratur.

Ingrid Sandén, FD och universitetslektor i specialpedagogik vid Malmö högskola, lärarutbildningen. Ingrids undervisningsämne är specialpedagogik. Hon forskar om lekarbete och har bl.a. skrivit doktorsavhandlingen SKOLDAGHEM – Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd (2000) och rapporten Lek, hälsa och lärande (2005).

KAPITEL 1 Inledning av Åsa Harvard och Mikael Jensen
KAPITEL 2 Historiska perspektiv på lek av Therese Weln
KAPITEL 3 Lek ur ett evolutionärt och kognitivt perspektiv av Peter Gärdenfors
KAPITEL 4 Lekens kontrapunktstämmor: mening och lust, likhet och variation av Lars-Erik Berg
KAPITEL 5 Vad lär barn när de leker av Birgitta Knutsdotter Olofsson
KAPITEL 6 Maktspel i lekdiskurser av Annica Löfdahl
KAPITEL 7 Transfer: en nödvändighet för låtsaslek av Mikael Jensen
KAPITEL 8 Imitation och design för lek: exempel från tre sandlådor av Åsa Harvard
KAPITEL 9 Kreativa lek- och lärandemiljöer i pedagogisk verksamhet av Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson
KAPITEL 10 Lek i verklighetens utmarker av Fredrika Mårtensson
KAPITEL 11 När tryggheten känns avlägsen av Ingrid Sandén
Lekarbete
Barn som kan ha behov av lekarbete
Hur lekarbete går till
Teorier av betydelse för lekarbete
Mead och Berg
Winnicott och Garvey
Philip – skolår 2
Philips lek
Lisa – skolår 1
Lisas lek
Frihet och trygghet
Att få vara den jag är
Etiska spörsmål
Avslutande reflektion

KAPITEL 12 Lek och autism av Karin Strid och Tomas Tjus
KAPITEL 13 Den problematiska och nödvändiga leken av Birgitta Qvarsell