Kongressen 2011

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress hölls den 31 mars och 1 april på Qality Hotel Inn i Haninge.
Torsdag 31 mars 2011
Första dagen föreläste Åke Pålshammar, universitetslektor i Uppsala, om Hjärnans utveckling hos barn och ungdomar.
Han betonade i inledningen att lek är barnets sätt att lära.
Barn är mycket beroende av att bli stimulerade och bekräftade av vuxna. Neuroner i hjärnan, som inte är aktiva, tillbakabildas. Det gäller i särskild hög grad under de tre första åren.
Åke beskrev barnets kognitiva utveckling och utveckling av olika minnessystem. Han tog upp om olika typer av anknytning och hur desorganiserad anknytning påverkar hjärnans förmåga att stå emot påfrestningar senare i livet. Det gäller även negativ påverkan av hjärnan vid alkohomissbruk under graviditeten och när barn utsätts för misshandel.
Åke beskrev utvecklingen i hjärnan under tonåren och att frontalloben mognar först under 20–årsåldern.

Åskådarkopior:

Hans föreläsning var mycket uppskattad.

Skärmavbild 2015-10-17 kl. 19.21.15
Foto från Kristina Ramstedt på Åke Pålshammar och Diana Lorenz.

Förhållningssätt till barn med neuropsykriatiska funktionsnedsättningar Diana Lorenz föreläste efter lunch under den rubriken. Hon är kurator på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Neuropsykriatiska avdelningen, Stockholm.
Diana anknöt vid några tillfällen till Åkes föreläsning och beskrev en något annorlunda kopplad hjärna, som tar in och bearbetar intryck på ett eget sätt. Efter att ha gått igenom ADHD, ADD och autismspektrumstörningar, tog hon upp svårigheter i inlärningssituationen, att se sammanhang och styra uppmärksamheten; ”laserpekarfokus” contra ”diskokula”.
Båda grupperna har svårt med ömsesidighet och samspel. Aspergersgruppen föredrar vara ensam, ADHD-barnen tappar lätt koncentrationen. Diana beskrev deras exekutiva svårigheter och annorlunda känslighet för sinnesintryck. Hon fokuserade även på deras styrkor och behov av stöd. Där är struktur, tydlighet och direkt kommunikation huvudpunkter, även stöd för uppmärksamhet och avlastning av minnet.
Läs utförligare om allt detta på hennes powerpoint, som finns på hemsidan snart.
Diana föreläsning var mycket uppskattad, informativ och inspirerande.
Därefter följde samtal i grupper. Deltagare med erfarenheter av lekarbete kunde välja mellan ett antal frågeställningar. De som valt samma frågor, bildade en grupp tillsammans med en gruppledare. En grupp önskade information om lekarbete och en annan stöd och förnyelse inför ”nystart” med lekarbete. Grupparbetet fortsatte sedan enligt den planen under fredag förmiddag.
Efter årsmötet blev det mingel och sedan middag.

Fredag 1 april 2011
Lekens funktion i utvecklingen av läsförståelse, var rubriken på Gunhild Westmans föreläsning. Hon inledde med det nedslående resultatet i Pisa 2009, som visade att 18 % av svenska 15-åringar inte klarade godkänt i läsförståelse.
Vad krävs för att barn ska förstå en text? Ha bra språkförståelse, förstår sammanhang, ha inlevelseförmåga, ha tillgång till egna erfarenheter och ett bra arbetsminne.
Hur utvecklas och stimuleras detta? Grunden läggs genom lek i förskola och förskoleklass.
Gunhild beskrev den tidiga språkutvecklingen och låtsaslekens betydelse, enligt ny forskning, som även visar att förmågan till mentalisering utvecklas i leken. Barn leker för att förstå och skapa struktur i sina upplevelser. Samtidigt stärks arbetsminnet. Gunhild tog även upp om lärares stöd, scaffolding, till barn som leker.
Föreläsningen var uppskattad. Den stärkte tidigare kunskaper och visade på intressanta nya forskningsresultat och sammanhang, enligt utvärderingar.
Därefter följde gruppsamtal och lunch.

Skärmavbild 2015-10-17 kl. 19.22.04
Efter lunch föreläste Ulla Holmström, förskollärare och lekarbetspedagog med lång erfarenhet, Hudiksvall, om Lekarbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och anknöt något till Dianas Lorenz föreläsning. Hon beskrev några barns lekarbeten, som pågått under lång tid. Hon visade inspelningar och berättade om hur barnens lek förändrats över tiden.
Ullas föreläsning var mycket uppskattad, gav nya intressanta infallsvinklar, givande att följa barnens lek och utveckling under lång tid.
Lenah Margård , förskollärare, fil mag, lekarbetspedagog, Sollentuna, berättade om Ett projekt med lekarbete i Sollentuna kommun, som hon hade sökt och fått pengar till från kommunen. Hon visade bilder och beskrev barnens lek och bildskapande samt hur personalen bedömt barnens utveckling under den tid som lekarbetet pågått. Hennes framträdande beskrevs i utvärderingar som mycket bra, intressant och spännande.
Utvärderingarna visar att den nya modellen för gruppsamtal fungerade bra.
Gunhild Westman, föreningens ordförande, tackade alla för en intressant och stimulerande kongress. Hon avslutade med att önska alla välkommen tillbaka till 2012 års kongress.
Gunhild Westman 2011 04 18

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.