Intervju ur Skolledaren nr 9/2000

En artikel av Gunhild Westman, fil lic i pedagogik, nummer 8 av Skolledaren, 2016. Gunhild har varit utbildare av lekarbetspedagoger mellan åren 1979 -2017 hon har varit ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik från år 1996 -2015. Gunhild var tidigare rektor för Centrala enheten för specialundervisning i Uppsala