Ingrid Sandén: Time out (2010)

  • Time out.
    En studie av Ingrid Sandén år 2010, om barn i lekarbete på Kriscentrum för kvinnor i Göteborg. Ingrid Sandén, fil dr och universitetslektor i specialpedagogik vid Malmö högskola, lärarutbildningen.

En studie om barn i lekarbete på Kriscentrum i Göteborg.