Ingrid Sandén: Time out (2010)

”TIME OUT”
En studie om barn i lekarbete på Kriscentrum för kvinnor i Göteborg av Ingrid Sandén, FD och universitetslektor i specialpedagogik vid Malmö högskola, lärarutbildningen. Hon forskar om lekarbete och har även bl a skrivit doktorsavhandlingen SKOLDAGHEM – Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd (2000) och rapporten Lek, hälsa och lärande (2005).

En studie om barn i lekarbete på Kriscentrum i Göteborg.