Arkiv för Utbildning

Utbildningsplan 2019/20

Lekarbete – en specialpedagogisk insats Utbildning till lekarbetspedagog läsåret 2019/20 Utbildare Margaretha Larsson tel. 070 565 94 88 margaretha@lekarbete.nu Lisbeth Ottosson tel. 076 032 83 06 lisbeth@lekarbete.nu Utbildningsplan Lekarbetsföreningen anordnar en ettårig utbildning i lekarbetspedagogik. Utbildningen ges som distansutbildning men startar med två gemensamma teoridagar. Därefter följer litteraturstudier och praktiskt arbete, innan utbildningen avslutas under […]

Läs mer

Litteratur på utbildningen 2018/19

Litteratur i lekarbetsutbildning Läses före utbildningens start Karlsson, K. (2010) Anknytning – om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. Stockholm: Gothia Förlag. Läses innan den praktiska delen i utbildningen Gärdenfors, P. (2010) Lusten att förstå – om lärande på människans villkor. Stockholm: Natur & Kultur. Läs kap. 6 Lekens roll för lärande. (20 […]

Läs mer