Arkiv för Utbildning

Utbildningsplanen 2021

UtbildningsplanLekarbeteen specialpedagogisk insatsUtbildning till lekarbetspedagog läsåret 2021UtbildareMargaretha LarssonLisbeth Ottosson utbildning@lekarbete.nu UtbildningsplanFöreningen lekarbetspedagogik utbildar lekarbetspedagoger.Utbildningen är ettårig, ges på distans och startar med två gemensamma teoridagar. Därefter följer litteraturstudier och praktiskt arbete, innan utbildningen avslutas under två gemensamma dagar med teoretisk och praktisk redovisning. I de fall din arbetsgivare har beställt utbildningen håller vi till på […]

Läs mer

Anmälningsblankett 2021

Läs mer

Litteratur på utbildningen 2021

Läses före utbildningens startLitteraturlista-Ellneby, Y. (2019). Den livsviktiga leken. Stockholm: Natur & Kultur.-Karlsson, K. (2013). Anknytning – om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn. Stockholm: Gothia Förlag. (144 sid.)Läses innan den praktiska delen i utbildningen-Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå – om lärande på människans villkor. Stockholm: Natur & Kultur. Läs kap. 6 […]

Läs mer