Arkiv för Om oss

Presentation av styrelsen

Maria Söderqvist är beteendevetare, fil kand i psykologi och har även läst specialpedagogik och barn och ungdomsvetenskap.  År 2011/12 utbildade hon sig till lekarbetspedagog via lekarbetsföreningen. Maria har arbetat i förskola och skola men arbetar idag som LSS-handläggare för barn och unga. Margaretha Larsson är förskollärare, specialpedagog och handledare. Gick utbildningen i lekarbete år 1990 i Uppsala. […]

Läs mer

Målet för föreningen är att

– sprida kunskap om lekens funktion i barns och elevers lärande och utveckling – värna om metoden och dess stringens samt stödja lekarbetspedagoger i deras arbete – ordna kompetensutveckling för medlemmarna – verka för utbildning av lekarbetspedagoger – verka för att lekarbetspedagoger och andra intresserade blir medlemmar i föreningen – inventera och uppmärksamma aktuell litteratur och forskning […]

Läs mer

Om föreningen

Lekarbetsföreningen, som fram till årsmötet 20 april 2018 hette Föreningen Lekarbetspedagogik, bildades 1987 och är sedan dess ett forum för lekarbetspedagoger. Vi är också en intresseförening, öppen för alla som vill stödja föreningen. Föreningen ordnar en årlig kongress för medlemmar och andra intresserade. Som medlem får du ett årligt brev, med aktuell information och lite […]

Läs mer