Arkiv för Lästips

Vart tog leken vägen?

Vart tog leken vägen?En artikel av fil dr Ingrid Sandén, 2018. Under åren 1985 – 2001 var Ingrid verksam som lekarbetspedagog, har varit utbildare av lekarbetspedagoger mellan åren 1994 – 2009. Ingrid har också varit ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik mellan år 1993 – 1996. Ingrid har bl.a. arbetat på Malmö högskola, lärarutbildningen.

Läs mer

När tryggheten känns avlägsen.

När tryggheten känns avlägsen.En artikel av fil dr Ingrid Sandén. Vad har lek med specialpedagogik att göra? I denna artikel skall Ingrid försöka besvara den frågan och sedan berätta om två barn och deras väg genom Lekarbete. Här är en artikel om lekarbete av Ingrid Sandén.

Läs mer

”Som maräng när man doppar det i kaffet”

”Som maräng när man doppar det i kaffet”Från en föreläsning på Stockholms universitet med Birgitta Knutsdotter Olofsson år 2017, om att leken oftast tar slut när vuxna försvinner från lek de är inbjudna i.

Läs mer

Debattartikel om nyanlända barns behov av lekarbete.

Lekarbete ett bra stöd till nyanlända elever.En artikel av Gunhild Westman, fil lic i pedagogik, nummer 8 av Skolledaren, 2016. Gunhild har varit utbildare av lekarbetspedagoger mellan åren 1979 -2017 hon har varit ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik från år 1996 -2015. Gunhild var tidigare rektor för Centrala enheten för specialundervisning i Uppsala.       […]

Läs mer

Leka av Patricia Tudor-Sandahl

Tid att vara ensam.Av Patricia Tudor-Sandahl. Ett utdrag (sid.153 – 158) ur boken – Tid att vara ensam (2002, 2010). Patricia beskriver sig själv som författare, psykolog, psykoterapeut, samt föreläsare och retreatledare.            

Läs mer

Om lekarbete i Specialpedagogisk tidskrift nr 1, 2016.

    I Specialpedagogisk tidskrift nr 1, 2016 skriver Gunhild Westman om lekarbete. Artikel om nyanlända barns behov av lekarbete.

Läs mer

Ingrid Sandén: Time out (2010)

Time out.En studie av Ingrid Sandén år 2010, om barn i lekarbete på Kriscentrum för kvinnor i Göteborg. Ingrid Sandén, fil dr och universitetslektor i specialpedagogik vid Malmö högskola, lärarutbildningen.   En studie om barn i lekarbete på Kriscentrum i Göteborg.

Läs mer

Leka för att lära (2009)

Leka för att lära.I den här boken (2009) beskriver och analyserar en grupp svenska forskare från olika vetenskapliga discipliner barns lek och relationen mellan lek och lärande. – Vad har lek med specialpedagogik att göra? Ingrid Sandén, fil dr, tidigare verksam lekarbetspedagog, har under många år varit utbildare av lekarbetspedagoger och försöker i boken besvara […]

Läs mer

Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun (2003)

”Utvärdering av Lekarbete i Haninge Kommun”En rapport av Tuula Tähkäaho, som intervjuat lärare och föräldrar till 20 barn som deltog i projektet “Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun”, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande, finns som publikation på LHS i serien Forskning och Utveckling, (2003).       Rapporten Tuula Tähkäaho: “Utvärdering […]

Läs mer

M Bengts och H Gårdsäter: Fullt av lek (2012)

Fullt av lek.I boken – Fullt av lek, av Marie Bengts & Helena Gårdsäter (2012), skriver de om att ge utrymme för skolbarns lek och lärande. I kapitel 1 finns en intervju med Gunhild Westman om lekarbete: Bekräfta – inte bedöma. Gunhild, fil lic har varit utbildare av lekarbetspedagoger och var tidigare ordförande i Föreningen […]

Läs mer

Sydsvenskan 7 oktober 2015

Artikel om lekarbete ur Sydsvenskan 7 oktober 2015

Läs mer

Mikael Jensen & Åsa Harvard: Leka för att lära (2009)

Fullt av lek.I boken – Fullt av lek, av Marie Bengts & Helena Gårdsäter (2012), skriver de om att ge utrymme för skolbarns lek och lärande. I kapitel 1 finns en intervju med Gunhild Westman om lekarbete: Bekräfta – inte bedöma. Gunhild, fil lic har varit utbildare av lekarbetspedagoger och var tidigare ordförande i Föreningen […]

Läs mer

Intervju ur Skolledaren nr 9/2000

Leken lär – förstår man det i skolan? Lärande “tränger” i dag undan leken i de lägre årskurserna och även i sexårsverksamheten. Men det ena kan inte ersätta det andra, säger Gunhild Westman, som bland annat arbetat som universitetslektor i specialpedagogik. Lekens funktion är underskattad. Och den håller på att ytterligare förlora mark och status, […]

Läs mer

Om lek av Gunhild Westman

Leken – en viktig del i barns lärande.Ett barn har mycket att lära och vill lära sig så mycket. Hur går det till? Det är ett stort kunskapsområde, som Gunhild Westman belyser några viktiga aspekter av i denna text. Gunhild har varit utbildare av lekarbetspedagoger mellan åren 1979 -2017 och har varit ordförande i Föreningen […]

Läs mer

Laila Lindberg: Att leka och rita (2014)

Att leka och rita. Barns försök att förstå en obegriplig omvärld.Laila Lindberg berättar i boken – Att leka och rita (2014) om sitt arbete med nitton barn med svåra krigsupplevelser. Laila Lindberg utbildade sig till lågstadielärare därefter till speciallärare. Hon arbetade med asylsökande barn och flyktingbarn. Laila utbildade under många år lekarbetspedagoger

Läs mer