Arkiv för Lästips

Vart tog leken vägen?

I denna artikel av Ingrid Sandén, ställer hon frågan om vart leken tog vägen.

Läs mer

När tryggheten känns avlägsen.

Här är en artikel om lekarbete av Ingrid Sandén.

Läs mer

”Som maräng när man doppar det i kaffet”

”Som maräng när man doppar det i kaffet” sagt av Birgitta Knutsdotter Olofsson, om att leken oftast tar slut när vuxna försvinner från lek de är inbjudna i. Onsdag 4 oktober 2017, en av höstens vackra dagar, var jag, Margaretha Larsson, på Stockholms universitet. Lokalen rymde 50 personer, varav sju var lekarbetare. Liber förlag hade […]

Läs mer

Debattartikel om nyanlända barns behov av lekarbete

I nummer 8 av Skolledaren från 2016 skriver Gunhild Westman en debattartikel om nyanlända barns behov av lekarbete.

Läs mer

Leka av Patricia Tudor-Sandahl

Leka Vi leker för sällan, tycker jag. Jag menar i bemärkelsen släppa loss fantasin, klä av sig sina masker, strunta i sina roller och ge sig hän. Någonstans på vägen tappar vi bort det som är självklart för barn. Att leka är att befinna sig på gränsen mellan det verkliga och det overkliga, det förnuftiga […]

Läs mer

Om lekarbete i Specialpedagogisk tidskrift nr 1, 2016.

    I Specialpedagogisk tidskrift nr 1, 2016 skriver Gunhild Westman om lekarbete. Artikel om nyanlända barns behov av lekarbete.

Läs mer

Ingrid Sandén: Time out (2010)

”TIME OUT” En studie om barn i lekarbete på Kriscentrum för kvinnor i Göteborg av Ingrid Sandén, FD och universitetslektor i specialpedagogik vid Malmö högskola, lärarutbildningen. Hon forskar om lekarbete och har även bl a skrivit doktorsavhandlingen SKOLDAGHEM – Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd (2000) och rapporten Lek, hälsa och lärande (2005). En studie […]

Läs mer

Leka för att lära (2009)

Ingrid Sandén Leka för att lära Utveckling, kognition och kultur Lek är avgörande för barns lärande. I den här boken beskriver och analyserar en grupp svenska forskare från olika vetenskapliga discipliner barns lek och relationen mellan lek och lärande. Bokens olika kapitel bidrar till ett mångfacetterat helhetsperspektiv som vuxna behöver för att förstå lek och […]

Läs mer

Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun (2003)

Rapporten Tuula Tähkäaho: “Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun”, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande, finns som publikation på LHS i serien Forskning och Utveckling, (2003). Tuula har intervjuat lärare och föräldrar till de 20 barn som deltog i projektet. Utvärderingen har bekostats med pengar från Allmänna Arvsfonden. Handledare var professor Siv […]

Läs mer

M Bengts och H Gårdsäter: Fullt av lek (2012)

Marie Bengts & Helena Gårdsäter (red), Fullt av lek. Om att ge utrymme för skolbarns lek och lärande. Utgiven av Natur & Kultur 2012. I kapitel 1 finns en intervju med Gunhild Westman om lekarbete: Bekräfta – inte bedöma. Så här står det om boken på Lärarförlagets hemsida: Att få leka är oerhört betydelsefullt för barns utveckling. Leken kräver […]

Läs mer

Sydsvenskan 7 oktober 2015

Artikel om lekarbete ur Sydsvenskan 7 oktober 2015

Läs mer

Mikael Jensen & Åsa Harvard: Leka för att lära (2009)

Det är roligt att det kommit en ny bok om att leka för att lära. Den är innehållsrik och aktuell. Den är indelad i tretton kapitel. Redaktörerna inleder med en översikt av bokens innehåll. Sedan följer tolv kapitel med olika författare, som skriver om leken utifrån sina intresse- och/eller forskningsområden och med stor variation i […]

Läs mer

Intervju ur Skolledaren nr 9/2000

Leken lär – förstår man det i skolan? Lärande “tränger” i dag undan leken i de lägre årskurserna och även i sexårsverksamheten. Men det ena kan inte ersätta det andra, säger Gunhild Westman, som bland annat arbetat som universitetslektor i specialpedagogik. Lekens funktion är underskattad. Och den håller på att ytterligare förlora mark och status, […]

Läs mer

Om lek av Gunhild Westman

Leken – en viktig del i barns lärande Ett barn har mycket att lära och vill lära sig så mycket. Hur går det till? Det är ett stort kunskapsområde, som jag ska belysa några viktiga aspekter av. Lärande sker i samband med olika typer av aktiviteter hos barn i skolan, hemma och på fritiden. Fokus […]

Läs mer

Laila Lindberg: Att leka och rita (2014)

Lindberg, Laila (2014) Att leka och rita. Barns försök att förstå en obegriplig omvärld. Bokförlaget K & R. Laila Lindberg berättar i boken om sitt arbete med nitton barn med krigsupplevelser. Hon beskriver barnens och familjernas oroliga situation i Sverige i väntan på besked om asyl. Hon har fått kontakt med dem genom asylhälsovården i […]

Läs mer