Arkiv för Lästips

Anknytningsmönster

Anknytning – nära känslomässig relation mellan barn och föräldrar eller andra ”nära” vuxna som förskolans pedagoger.Lisbeth Ottosson fil.mag. i specialpedagogik. Utbildare av lekarbetspedagoger, styrelsemedlem i föreningen Lekarbetspedagogik.

Läs mer

Vart tog leken vägen?

Vart tog leken vägen?En artikel av fil dr Ingrid Sandén, 2018. Under åren 1985 – 2001 var Ingrid verksam som lekarbetspedagog, har varit utbildare av lekarbetspedagoger mellan åren 1994 – 2009. Ingrid har också varit ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik mellan år 1993 – 1996. Ingrid har bl.a. arbetat på Malmö högskola, lärarutbildningen.

Läs mer

När tryggheten känns avlägsen.

När tryggheten känns avlägsen.En artikel av fil dr Ingrid Sandén. Vad har lek med specialpedagogik att göra? I denna artikel skall Ingrid försöka besvara den frågan och sedan berätta om två barn och deras väg genom Lekarbete. Här är en artikel om lekarbete av Ingrid Sandén.

Läs mer

”Som maräng när man doppar det i kaffet”

”Som maräng när man doppar det i kaffet”Från en föreläsning på Stockholms universitet med Birgitta Knutsdotter Olofsson år 2017, om att leken oftast tar slut när vuxna försvinner från lek de är inbjudna i.

Läs mer

Debattartikel om nyanlända barns behov av lekarbete.

Lekarbete ett bra stöd till nyanlända elever.En artikel av Gunhild Westman, fil lic i pedagogik, nummer 8 av Skolledaren, 2016. om nyanlända barns behov av lekarbete.

Läs mer

Leka av Patricia Tudor-Sandahl

Tid att vara ensam.Av Patricia Tudor-Sandahl. Ett utdrag (sid.153 – 158) ur boken – Tid att vara ensam (2002, 2010). Patricia beskriver sig själv som författare, psykolog, psykoterapeut, samt föreläsare och retreatledare.

Läs mer

Om lekarbete i Specialpedagogisk tidskrift nr 1, 2016.

    I Specialpedagogisk tidskrift nr 1, 2016 skriver Gunhild Westman om lekarbete. Artikel om nyanlända barns behov av lekarbete.

Läs mer

Ingrid Sandén: Time out (2010)

Time out.En studie av Ingrid Sandén år 2010, om barn i lekarbete på Kriscentrum för kvinnor i Göteborg. Ingrid Sandén, fil dr och universitetslektor i specialpedagogik vid Malmö högskola, lärarutbildningen. En studie om barn i lekarbete på Kriscentrum i Göteborg.

Läs mer

Leka för att lära (2009)

I den här boken beskriver och analyserar en grupp svenska forskare från olika vetenskapliga discipliner barns lek och relationen mellan lek och lärande.Här uppmärksammas särskilt kapitel 11, ” När tryggheten känns avlägsen” av Ingrid Sandén, fil dr. som under många år varit utbildare i lekarbetspedagogik vid Högskolan i Malmö.    

Läs mer

Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun (2003)

”Utvärdering av Lekarbete i Haninge Kommun”En rapport av Tuula Tähkäaho, som intervjuat lärare och föräldrar till 20 barn som deltog i projektet “Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun”, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande, finns som publikation på LHS i serien Forskning och Utveckling, (2003). finns att hämta här.

Läs mer

M Bengts och H Gårdsäter: Fullt av lek (2012)

M Bengts och H Gårdsäter (2012) Fullt av lek.I kapitel 1 finns en intervju med Gunhild Westman om lekarbete: Bekräfta – inte bedöma. Gunhild, fil lic har varit utbildare av lekarbetspedagoger och tidigare ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik.

Läs mer

Sydsvenskan 7 oktober 2015

-Lek för livet. Från en artikelserie i Sydsvenska Dagbladet, 2015. – Här återfår barn sin lekförmåga – genom ostörd lek. Karin Gustavsson, lekarbetspedagog och lärare i resursskola.

Läs mer

Artikel av Eva-Lotta Hultén juni 2020

Leken är en process, inte en produkt – ge den platsEva-Lotta Hultén är journalist, kritiker, författare och debattör. Några av hennes uppdragsgivare är -DN:s kultursida, -Pedagogiskt. Magasin, -Chef och ledarskap (som vänder sig till rektorer, skolledare).

Läs mer

Intervju ur Skolledaren nr 9/2000

En artikel av Gunhild Westman, fil lic i pedagogik, nummer 8 av Skolledaren, 2016. Gunhild har varit utbildare av lekarbetspedagoger mellan åren 1979 -2017 hon har varit ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik från år 1996 -2015. Gunhild var tidigare rektor för Centrala enheten för specialundervisning i Uppsala

Läs mer

Om lek av Gunhild Westman

Om lek. Text av Gunhild Westman år 2015Leken – en viktig del i barns lärande. Det är ett stort kunskapsområde, som Gunhild belyser i denna text. Gunhild har varit utbildare av lekarbetspedagoger mellan åren 1979 -2017 hon var ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik åren 1996 -2015. Gunhild var tidigare rektor för Centrala enheten för specialundervisning i Uppsala.

Läs mer