Arkiv för tidigare kongresser

Kongressen 2018

20 april 2018 anordnades lekarbetsföreningens årliga kongress på Radisson Park Inn Hotell i Solna. Här kan ni läsa en sammanfattning av kongressens föreläsningar. Kongressen inleddes med att föreningens ordförande Maria Söderqvist hälsade årets kongressdeltagare välkomna. Eva Kane började med att berätta om sin bakgrund. Hon har tidigare arbetat och bott på Nordirland där hon varit […]

Läs mer

Lista på föreläsare på kongresserna 1990 – 2017

Föreläsare som lekarbetsföreningen bjudit in genom åren: År 2018 Eva Kane – Att arbeta med lek, möjligheter och dilemman. Eva är lektor på Stockholms universitet och undervisar på Grundskollärarprogrammet mot arbete i fritidshem. Hennes avhandling – ”Playing practices in school-age childcare: Anaction research project in Sweden and England” handlar om hur personalen på fritidshemmet kan […]

Läs mer

Kongressen 2016

15 april anordnades 2016 års lekarbetskongress på Park Inn Radisson Hotell i Solna. Vice ordförande Margaretha Larsson hälsade alla kongressdeltagare välkomna och presenterade styrelsen, därefter introducerade Dana Jergefelt föreningens nya hemsida www.lekarbete.nu Årets första föreläsare var Anne Lillvist, lektor vid Mälardalens högskola, och temat var “Barns lek ur ett specialpedagogiskt perspektiv”. Anne Lillvist menar att […]

Läs mer

Kongressen 2015

Föreningens kongress 2015 hölls på hotell Quality Hotel Winn i Haninge. Kongressen inleddes med en föreläsning av föreningens ordförande, Gunhild Westman. Rubriken var: Varför är leken så viktig? Gunhild utgick från nya forskningsresultat om hjärnans utveckling hos barn och unga och beskrev hur utvecklingen påverkas av både arv och miljö. Det gäller att omgivningen svarar […]

Läs mer

Kongressen 2014

Föreningens kongress hölls 4 april i Haninge med ett 60-tal deltagare. Dagen inleddes med föreläsningen Barns lek – vuxnas ansvar av Ylva Andersson, projektledare för IPA – International Play Association i Sverige, utbildad dramapedagog och specialpedagog med halvtidstjänst i Värmdö. Hon fokuserade på barn som inte leker i förskolan och skolan av många, olika anledningar. […]

Läs mer

Kongressen 2013

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress hölls 11-22 april 2013 på Quality Hotell Winn i Haninge centrum. Torsdag 11 april Ordföranden Gunhild Westman hälsade alla välkomna Malin Broberg Malin Broberg, universitetslektor, Göteborg, föreläste under förmiddagen. Titeln var Trygghetens betydelse för små och stora barn. Tryggheten är en förutsättning för allt lärande, vare sig lärandet sker genom lek eller […]

Läs mer

Kongressen 2012

Kongress 22–23 mars 2012 Kongressen öppnades av föreningens ordförande Gunhild Westman, som önskade alla varmt välkomna! Därefter följde presentationer av styrelsemedlemmarna Margaretha Larsson, Gunilla Lindell och Kristina Ramstedt samt av några deltagare i föreningens pågående kurs i lekarbetspedagogik och några handledare i den utbildningen. Sedan välkomnades och presenterades den första föreläsaren. Ulla Holmström, Hudiksvall och […]

Läs mer

Kongressen 2011

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress hölls den 31 mars och 1 april på Qality Hotel Inn i Haninge. Torsdag 31 mars 2011 Första dagen föreläste Åke Pålshammar, universitetslektor i Uppsala, om Hjärnans utveckling hos barn och ungdomar. Han betonade i inledningen att lek är barnets sätt att lära. Barn är mycket beroende av att bli stimulerade och […]

Läs mer

Kongressen 2010

Föreningen höll sin årliga kongress den 22–23 april på Quality hotell i Haninge. Temat för kongressen var Leka–Lära-Utvecklas. Samling. Från vänster: Gunilla Lindell, Nykvarn, Lars-Erik Berg, Skövde, Gunhild Westman, Uppsala, Ylva Andersson, Värmdö, Tomas Ljungberg, Eskilstuna och Lena Margård, Sollentuna. Torsdagen 22 april 10.00 – 12.30 ADHD – Betydelsen av lek och samspel Tomas Ljungberg, […]

Läs mer

Kongressen 2009

Föreningen höll sin årliga kongress den 23-24 april på Quality Winn hotell i Haninge C med många deltagare. Temat för kongressen var språka – leka – utvecklas. Välkommen! Margaretha Larsson, vice ordförande, och Gunilla Lindell, sekreterare i föreningen, hälsar Lotta Östman, Värmdö, Ulla Pettersson, Stockholm och Heidi Lindahl, Gustafsberg välkomna. Torsdag 23 april Den första […]

Läs mer

Kongressen 2008

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2008 hölls torsdagen den 10 och fredagen den 11 april på hotell Inn i Handen, Haninge kommun. Torsdagen 10 april Margareta Öhman, leg psykolog och författare, Österåker, föreläste under större delen av torsdagen. Hon beskrev åskådligt och välinitierat scener med grupper av barn, som hon iakttagit under besök på förskolor. “Får alla […]

Läs mer

Kongress 2007

2007–års kongress hölls den 19–20 april på hotell Park Inn i Haninge konferenscentrum. Torsdagen 19 april inleddes med att Helena Lenning, leg psykolog och leg psykoterapeut, Stockholm, talade om lekterapi barn med selektiv mutism under rubriken Lek – de tysta barnens språk. Hon definierade selektiv mutism som en – oförmåga att tala i vissa sociala […]

Läs mer

Kongressen 2006

2006 års kongress hölls den 23-24 mars på Hotell Park Inn i Haninge Centrum. Den hade titeln Barnet-Livet-Leken och öppnades av föreningens ordförande, Gunhild Westman, Uppsala. Barns möte med livets mörka sidor var titeln på Lars Björklunds inledande föreläsning. Lars har arbetat som sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala och sedan några år som kaplan […]

Läs mer