Arkiv för kongress

Program till kongressen fredag 5 april 2019.

Lekarbetsföreningens kongress 2019 04 05 Hotell Park Inn by Radison Solna PROGRAM 9.00 – 9.30 Kaffe/te och smörgås 9.30 Invigning av kongressen Maria Söderqvist, ordförande. 9.40 – 11.00 Föreläsning av Barbro Bruce, leg. logoped och med.dr. i logopedi. Barbro Bruce arbetar som biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. ”LEKA, SPRÅKA, LÄRA […]

Läs mer

Anmälningsblankett till vårens kongress 2019.

Här är en länk till anmälningsblanketten, som du kan skriva ut.

Läs mer

Lista på föreläsare på kongresserna 1990 – 2017

Föreläsare som lekarbetsföreningen bjudit in genom åren: År 2018 Eva Kane – Att arbeta med lek, möjligheter och dilemman. Eva är lektor på Stockholms universitet och undervisar på Grundskollärarprogrammet mot arbete i fritidshem. Hennes avhandling – ”Playing practices in school-age childcare: Anaction research project in Sweden and England” handlar om hur personalen på fritidshemmet kan […]

Läs mer

Nästa kongress – våren 2019

Föreningen ordnar en årlig kongressdag för medlemmar och andra intresserade. På kongressen medverkar dels gästföreläsare, som tar upp aktuella ämnen. Dels handlar dagen också om lekarbete, både om teoretisk förankring och om lekarbete i praktiken. Ett återkommande inslag är samtal i smågrupper. Kongressen avslutas med föreningens årsmöte. Nästa kongress går av stapeln våren 2019.

Läs mer