Arkiv för kongress

Lekarbetskongressen 2019

Den 5 april 2019 anordnades Lekarbetsföreningens årliga kongress på Radisson Park Inn Hotell i Solna. Kongressen inleddes av föreningens ordförande Maria Söderqvist som hälsade kongressdeltagare välkomna. Till att börja med: Vårt varma tack till alla deltagare och våra inspirerande föreläsare för en gemensam dag i ett givande och tagande samspel! Många idéfrön såddes som kan växa vidare. […]

Läs mer

Lista på föreläsare på kongresserna 1990 – 2017

Föreläsare som lekarbetsföreningen bjudit in genom åren: År 2018 Eva Kane – Att arbeta med lek, möjligheter och dilemman. Eva är lektor på Stockholms universitet och undervisar på Grundskollärarprogrammet mot arbete i fritidshem. Hennes avhandling – ”Playing practices in school-age childcare: Anaction research project in Sweden and England” handlar om hur personalen på fritidshemmet kan […]

Läs mer

Nästa kongress – våren 2020

Föreningen ordnar en årlig kongressdag för medlemmar och andra intresserade. På kongressen medverkar dels gästföreläsare, som tar upp aktuella ämnen. Dels handlar dagen också om lekarbete, både om teoretisk förankring och om lekarbete i praktiken. Ett återkommande inslag är samtal i smågrupper. Kongressen avslutas med föreningens årsmöte. Nästa kongress går av stapeln i april 2020.

Läs mer