Arkiv för kongress

Program till kongressen fredag 5 april 2019.

Lekarbetsföreningens kongress 2019 04 05 Hotell Park Inn by Radison Solna PROGRAM 9.00 – 9.30 Kaffe/te och smörgås 9.30 Invigning av kongressen Maria Söderqvist, ordförande. 9.40 – 11.00 Föreläsning av Barbro Bruce, leg. logoped och med.dr. i logopedi. Barbro Bruce arbetar som biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. ”LEKA, SPRÅKA, LÄRA […]

Läs mer

Anmälningsblankett till vårens kongress 2019.

Här är en länk till anmälningsblanketten, som du kan skriva ut.

Läs mer

Lista på föreläsare på kongresserna 1990 – 2017

Föreläsare som lekarbetsföreningen bjudit in genom åren: År 2017 Ylva Andersson dramapedagog, förskollärare, specialpedagog Barns lek är vuxnas ansvar. Margareta Berggren leg psykolog, gestaltterapeut Att växa som vuxen handlar oftast om att spegla sig i sina erfarenheter, och i det öka sin medvetenhet om hur de påverkat vårt sätt att se på oss själva, och […]

Läs mer

Nästa kongress – våren 2019

Föreningen ordnar en årlig kongressdag för medlemmar och andra intresserade. På kongressen medverkar dels gästföreläsare, som tar upp aktuella ämnen. Dels handlar dagen också om lekarbete, både om teoretisk förankring och om lekarbete i praktiken. Ett återkommande inslag är samtal i smågrupper. Kongressen avslutas med föreningens årsmöte. Nästa kongress går av stapeln våren 2019.

Läs mer