Om lek av Gunhild Westman

Om lek. Text av Gunhild Westman år 2015
Leken – en viktig del i barns lärande. Det är ett stort kunskapsområde, som Gunhild belyser i denna text. Gunhild har varit utbildare av lekarbetspedagoger mellan åren 1979 -2017 hon var ordförande i Föreningen Lekarbetspedagogik åren 1996 -2015. Gunhild var tidigare rektor för Centrala enheten för specialundervisning i Uppsala.