Anknytningsmönster

Anknytning – nära känslomässig relation mellan barn och föräldrar eller andra vårdnadshavare.

I Ottosson, L. (2017) beskrivs olika anknytningsmönster och hur dessa kan påverka en människa inte bara under barndomen utan hela livet. Det är därför ett viktigt kunskapsområde för såväl föräldrar som lärare inte minst under inskolning i förskolan.

I de fall ett barn inte har en trygg anknytningsrelation till sina vårdnadshavare och kanske inte heller till sina lärare kan en lekarbetspedagog vara den första trygga relation ett barn möter. Den relationen blir då oerhört betydelsefull för barnets fortsatta utveckling.

Här kommer referensen som ska ligga under kapitlet.

Ottosson, L. (2017). Förstår inte du att han vill vara hos sin mamma? Kapitel 1 i: Sandberg, A. & Garpelin, A. (red.) Barn och Unga i Skola och Samhälle. MSES Mälardalen Studies in Educational Sciences Västerås: Mälardalens högskola.