Anknytningsmönster

Anknytning – nära känslomässig relation mellan barn och föräldrar eller andra ”nära” vuxna som förskolans pedagoger.
Lisbeth Ottosson fil.mag. i specialpedagogik. Utbildare av lekarbetspedagoger, styrelsemedlem i föreningen Lekarbetspedagogik.