Lekarbetet hade sin början 1976

Utbildning i lekarbetspedagogik hade sin början år 1976

Lekarbete är en specialpedagogisk insats, som utvecklades vid Umeå Universitet , speciallärarutbildningen med början 1976. Initiativtagare var universitetslektorn i pedagogik Kerstin Gildebrand.

Lekarbetet hade sin början 1976