Om föreningen

Föreningen Lekarbetspedagogik bildades 1987 och är sedan dess ett forum för lekarbetspedagoger. Vi är också en intresseförening, öppen för alla som vill stödja föreningen.

Föreningen ordnar en årlig kongress för medlemmar och andra intresserade. Som medlem får du ett årligt brev, med aktuell information och lite annat läsvärt. Dessutom skickar vi då och då ut Nyhetsbrev.
Föreningen ger sedan hösten 2011 utbildning i lekarbetspedagogik.

I föreningens styrelse ingår:
Maria Söderqvist, Södertälje, ordförande
Margaretha Larsson, vice ordförande
Dana Jergefelt, Handen, kassör och hemsideansvarig
Lenah Margård, Sollentuna, sekreterare
Lisbeth Ottosson, Köping, ledamot
Karin Gustavsson, Södra Sandby, ledamot

Du hittar våra mejladresser här!

Du blir medlem genom att betala in 150 kr på pg 41 73 65–4 och meddelar oss namn, adress, telefon och mejladress. Då mejlar vi dig ett medlemsnummer och du får tillgång till medlemssidan med en egen inloggning.